Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Pieška

Nors už lango vis dar žiemiškas vėjas, bet širdis jau dainuoja pavasariu. Štai  sulaukėme didžiausios ir spalvingiausios pavasario šventės! Šv. Velykos nuo pačių seniausių laikų buvo didžioji pavasario šventė, kurios etnografiniu simboliu laikomas margutis. Kiaušinis įvairiose kultūrose simbolizuoja vaisingumą, gyvybę, gamtos prabudimą, sveikatą, taip pat atsinaujinusį gyvenimą.

Balandžio 18 d. rinkomės į salę kurioje vyko velykinis koncertas ir žaidimai. Ridenome margučius, varžėmės kieno gi margutis stipriausias, spalvingiausia, tvirčiausias. Ant stalų nugulė pavasarinių-velykinių kompozicijų paroda. Apdovanojome puokščių autorius, nepamiršome ir mūsų darbščiųjų verbų rišėjų, verba-tai dar vienas artėjančių švenčių simbolis. Jomis besigrožėdami ir sulaukėme Šv. Velykų.

Užimtumo specialistė Birutė Paskačienė

Nuotraukos Simono Mikšto

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Skaityti daugiau: Spalvingiausia pavasario šventė

Kovo 30 d. Zarasų socialinės globos namuose sulaukėme Lietuvos nacionalinio dramos teatro, kuris mums padovanojo spektaklį Kuprelis. Inscenizacijoje pagal Igno Šeiniaus romaną „Kuprelis“ Gundę vaidino aktorė Jurga Kalvaitytė, Olesį Kuprelį - Arūnas Vozbutas. Šis spektaklis – tai tyras, nuoširdus, jaudinantis pasakojimas apie dramatišką meilę. Nacionalinio dramos teatro dovana pasidžiaugė ne tik mūsų gyventojai, bet ir vaikai atvykę iš Antazavės vaikų namų, Zarasų žmonių su negalia sąjungos nariai bei Zarasų Ąžuolo gimnazijos mokytojai. Likome sužavėti puikia aktorių vaidyba. Atsidėkojome aplodismentais, gėlėmis, šypsenomis ir savo rankomis kurtais darbais.

Užimtumo specialistė Birutė Paskačienė

Nuotraukos autorės

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Skaityti daugiau: Spektaklis Kuprelis

Šiais metais kovo mėn. Zarasų krašto muziejuje buvo organizuoti užsiėmimai, kuriuose Aldona Voroneckienė mokė, kaip rišti verbas. Dalyvavome užsiėmimuose ir likome labai patenkinti, nes tai tikra meditacija. Baigiantis mokymams, kilo mintis, kad gera būtų pratęsti meditaciją Zarasų socialinės globos namų užimtumo centre. Tačiau neturėjome pakankamai verboms rišti medžiagų. Verbų rišėja Aldona Voroneckienė maloniai sutiko atiduoti žolinėlių likučius. Užimtumo centre turėjome rugių varpų ir sausiukų už kuriuos dėkojame Zarasų socialinės globos namų darbuotojams Andželikai Nastajienei ir  Juozui Gimžauskui, kurie kiekvienais metais jų parūpina.

Verbas rišome septyniese: Galina Kotliar, Violeta Virvičiūtė, Valė Nainytė, Vanda Vėžytė, Tomas Valašinskas, Nijolė Pilipavičienė ir aš. Iš turimos medžiagos gavosi nemažai verbų,  net pavyko suruošti verbų parodą.

 Artėja Verbų sekmadienis ir ilgai lauktos Šv. Velykos.

Užimtumo specialistė Liuda Novičenko

Nuotraukos autorės ir Birutės Paskačienės

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

Skaityti daugiau: Verbų rišimas Velykų belaukiant

 

Kovo 28 d. vykome į Zarasų krašto muziejų  Liolės Kupčiūnienės (Zarasai) ir Daivos Stasiškienės  (Dusetos) veikiančią rankdarbių ir tapybos parodą.

Liolė yra mūsų Zarasų socialinės globos namu darbuotoja, jos  kelis tapytus darbus esame mate jau ankščiau. Nutapiusi daugiau akiai mielu  gamtos vaizdų  ji ryžosi savo kūrybą parodyti ir Zarasų krašto tautodailininkų parodoje.

Pasidžiaugėme ir dusetiškės  tapytais darbais, kurtomis lėlėmis iš modelino, ir puikiais darbais iš papjė mašė.

Užimtumo specialistė Birutė Paskačienė

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Nuotraukos autorėsSkaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Skaityti daugiau:                             Į rankdarbių ir tapybos parodą

Tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis. (Poetas Justinas Marcinkevičius)

Tokiais žodžiais prasidėjo Zarasų socialinės globos namuose Pasaulinei poezijos dienai skirta popietė. Džiugu, kad kovo 21 d. surengtoje popietėje savo kūryba sutiko pasidalinti net septyni mūsų namų gyventojai ir svečiai, tai Gražina Pliustienė, Stefa Andrejevienė, Rimvydas Cikanas, Erlandas Parfionovas, Jonas Masiulis, Onutė Kačkienė ir Petras Valčeckas.

Visi dalyviai trumpai pristatė save, dalinosi prisiminimais apie pirmuosius kūrybinius žingsnius. Poetai prisipažino, kad įkvėpimas aplanko netikėtai, o dažnai eilėmis išsilieja ne tik džiaugsmingi, bet ir skaudūs išgyvenimai. Kiekvienas žodis, sugulęs į skambias eilutes, atspindi žmogaus dvasinę būseną.

Noriu pacituoti Onutę, kuri savo kūrybą pristatė ,,ne kaip gyvenimo, bet kaip sielos atspindį“. Prasmingai praleidome popietę, netrūko gerų, gražių žodžių kurie sklido iš vienų širdžių į kitų širdis.

Klausytojus jaudino Gražinos skaitomos eilės apie geriausią draugę – vienatvę.

Gražiais rimais džiugino Erlando eilėraščiai: ,,..geltona volungė pabels į langą ir vyturys pakils ligi dangaus. Širdis mane blaškys, kaip vėjas bangą, o akys vis ieškos kažko brangaus...“

Rimvydas ir Stefa - kūrybinis duetas. Stefa, dėl ligos, nevaldo dešinės rankos, tad jos eiles užrašo sūnus Rimvydas. Trumpi, tačiau gilią mintį savyje nešantys Stefos eilėraščiai vertė susimastyti.

Petras Valčeckas dovanojo Zarasų socialinės globos namų bibliotekai savo poezijos knygą ,,Lietuviškos išdaigos“ ir  pristatė didelį pluoštą eilėraščių gamtos tematika.

Popietę papuošė ir paįvairino Jono kurtos dainos.

Skirtingas kiekvieno kūrybos kelias ir eilės, tačiau taip taikliai pasakė renginio pabaigoje eilių kūrėja Stefa ,,šiandieną čia pasijutau tarp savų“.

Užimtumo specialistė Virginija Varanavičienė

Nuotraukos Deimantės Jakutytės

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis

Skaityti daugiau: Eilėraštyje – širdies šešėlis