Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Paieška

Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

NUSILENKTI MIRUSIESIEMS

 

                       

     Gimė, augo, mokėsi, dirbo, kūrė, kentėjo, džiaugėsi, liūdėjo, ieškojo, klydo, tikėjo, mylėjo, svajojo, laukė…Kaip ir mes dabar. Tik jų jau nebėra.. ..

      Š.m. spalio 31 d. globos namuose buvo surengta popietė, skirta paminėti išėjusiems Anapilin. Virginija papasakojo, kad vėlines lietuviai šventė nuo gilios senovės, kad tai buvo dar pagoniška ir svarbiausia rudens šventė. Sužinojome, jog senovėje buvo tikima, kad mirštant žmogui, nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat lanko. O artimieji savo ruožtu vėlėms palikdavo duonos ir ant stalo kampų pastatydavo ąsočius alaus. Šiandien gūdus ir šaltas lapkritis primena, kad reikia eiti nusilenkti mirusiesiems, o vėjas medžiuose ūžauja irgi ne šiaip sau – jis padeda vėlėms judėti ir žvarbų rudenį surasti kelią į namus pas artimus žmones. Tie ilgi rudens vakarai ir jaudinama tyla padeda susitikti gyviesiems ir mirusiesiems.

Tyla. Ramybė. Ir vėjo gąsdinama žvakės liepsna. Visai kaip Justino Marcinkevičiaus „Vėlinių elegijos“ posme:

Liepsnoje gilioji prasmė:

liūdesy, lapo virpėjime,

arba verksme.

Štai ji pašoka.

Sustingsta. Nutyla.

Klausosi mūsų tylos.

Ir viską atleidžia.

Taip mums atrodo.

         Paskendę prisiminimuose apie artimuosius, tylos minute pagerbėme išėjusius į Amžinybę, mintyse būdami kartu su jais. O rankose laikoma žvakės liepsna sušildė mums brangius prisiminimus, padėjo pajusti būties trapumą ir bent simboliškai prisiliesti prie amžinybės .Vėliau pasidalijome girdėtais ar pačių patirtais nutikimais apie vėles, paragavome obuolių, juodos duonos, giros, šių vaišių palikdami ir vakare ateisiančioms vėlėms.

       Lapkričio 1-ąją žvakutes uždegsime ir ant mirusiųjų kapų, tylia malda pagerbsime jų išėjimą.

Giminių šventė

Zarasų socialinės globos namuose

 

2013 metų spalio 26 dieną, Zarasų socialinės globos namuose, 15 – tąjį kartą, buvo minima „Giminių šventė“. Į šią rudeniškai spalvotą ir džiaugsmingą šventę sugužėjo minios gyventojų artimųjų ir giminių. Tai diena, kai visi drauge galime pasidžiaugti vieni kitais.

Šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis, kurias laikė dekanas R. Kavaliauskas. Visos šventės metu, šventės dalyviai galėjo įsigyti arba tiesiog pasigrožėti, mūsų pačių gyventojų, rankomis sukurtais dirbiniais iš molio, odos, mezginiais ir kitomis grožybėmis.

Šventė tęsėsi valgykloje, prie stalų, kur visi galėjo pasivaišinti gardžiomis vaišėmis. Sveikindamas susirinkusius direktoriaus, J. Stankevičiaus, trumpai papasakojo apie šių metų pasiekimus, pasidžiaugė atliktais darbais, gautomis licencijomis ir pasidalino rūpesčiais. Su mumis pasidžiaugti ir mus pasveikinti atvyko LR seimo narys A. Dumbrava.

Koncertinę programą, mūsų nuostabioje ir jaukioje šventėje, pradėjo atvykusi viešnia - Asta Pilypaitė, kuri pradžiugino visus savo nuotaikingomis dainomis. Po smagaus, bet kartu ir širdžiai jautraus koncerto, mūsų šventė tęsėsi pačių sukurtu filmuku, kuris pasakoja apie gyventojus ir apie tai, kas jiems yra šie namai. Taip pat, kūrėme visi bendrą kūrybinį darbą – piešėme paveikslą, prie kurio galėjo prisidėti kiekvienas gyventojas, gyventojų artimieji bei darbuotojai. Šios šventės minėjimo simbolis - medalis, kurį galėjo gauti kiekvienas, teisingai atsakęs į viktorinos klausimus, arba tiesiog už gerus darbus ir pastangas.

Paskutinioji koncerto dalis buvo skirta Zarasų socialinės globos namų gyventojų pasirodymui. Linksmai ir darniai pagrojo ir padainavo kapela, šokiui išjudino estradinės dainos, žiūrovai negailėjo aplodismentų šokėjams pašokusiems šokį ,,Lengvu žingsniu, šokio ritmu“.

Nuoširdžiai dėkojame, gyventojų artimiesiems, atsiliepusiems į kvietimus ir savo pabuvimu kartu suteikusiems džiaugsmo mūsų įstaigos gyventojams.

 

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

Skaityti daugiau: Giminių šventė 2013 m.

2013 metų spalio 17 dieną, Zarasų socialinės globos namų socialiniai darbuotojai ir užimtumo specialistai, išklausė ir dalyvavo praktiniame seminare. Seminaras buvo pagal projekto „Spektaklio akliesiems „Bitinėlio pasakos šešiems pojūčiams“ rodymas ir pojūčių teatro seminarai“ vykdymą, kuris yra iš dalies remiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Seminaro tema - „Pojūčių teatras“, kuris vyko iš dviejų dalių:

       1. Pasaulio suvokimas per visus pojūčius, išskyrus regą;

                                                 2. Teatrinė kūryba, naudojant visus pojūčius.

Zarasų socialinės globos namuose, seminaro dalyviai, turėjo puikią galimybę patirti ir įsijausti į aklųjų būseną. Vieni rūpinosi „aklaisiais“, kiti buvo užrištomis akimis, taip turėjo pažinti aplinką ir suvokti kokios yra ribotos galimybės, atrasti viską per pojūčius. Antroje seminaro dalyje, visi turėjo pasitelkti į pagalbą savo pojūčius, medžiagas, kurių pagalba reikėjo sukurti teatrinį pasirodymą. Šio seminaro dėka, darbuotojai turėjo galimybę labiau įsijausti į regėjimo negalią turinčių žmonių būseną, suvokti kaip jie jaučiasi esamoje aplinkoje. Tai buvo paskata, kaip galima su jais dirbti kūrybiškai, pasitelkiant teatrines medžiagas ir esamus žmogiškuosius pojūčius.

Seminaras – tarsi pamoka, kaip rūpintis regėjimo negalią turinčiais žmonėmis ir kaip su jais kurti kūrybiškai, pasitelkiant teatrines priemones. Visam šiam seminarui vadovavo nuostabi idėjos autorė - aktorė, režisierė Karolina Žernytė.

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Skaityti daugiau: „Pojūčių teatro“  seminaras

Spalio 18 dieną, Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, pakvietė Zarasų socialinės globos namų gyventoją, Praną Turčinską, į susitikimą su jų organizacijos nariais. Šios organizacijos nariai, kartą per mėnesį, renkasi į temines popietes. Šios popietės tema buvo -,,Susitikimas su įdomiu žmogumi“.

Kai esi įvardijamas įdomiu žmogumi - didelė garbė, bet tuo pačiu ir įpareigoja. Nors Pranas turi nemenką patirtį kalbėti prieš žmones, juk ne vienose vestuvėse, krikštynose ar šiaip įvairiuose renginiuose jam yra tekę groti, dainuoti. Ir šiam susitikimui jis atsakingai pasiruošė, netgi perkūrė kai kuriuos savo eilėraščių posmelius, kad jie taptų labiau aktualūs šiam laikmečiui.

Nuvykę buvome pakviesti į šiltas ir jaukias patalpas. Dar šilčiau ir jaukiau tapo, susipažinus su žmonėmis, susirinkusiais į šį renginį, tarp jų Pranas sutiko senų pažįstamų. Čia jis parodė savo pieštus paveikslus, eilėraščių knygas, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės jam skirtą padėką, taip pat paskaitė keletą savos kūrybos eilėraščių, papasakojo apie savo kūrybinio kelio pradžią ir istoriją apie pastangas taupant pirmajai armonikai.

Šis susitikimas ir dėmesys, mūsų Praną, įkvėpė ir suteikė jam energijos tolesniam kūrybiniam gyvenimui.

Skaityti daugiau: Tarp mūsų įdomus žmogus – Pranas Turčinskas

Skaityti daugiau: Tarp mūsų įdomus žmogus – Pranas Turčinskas

Skaityti daugiau: Tarp mūsų įdomus žmogus – Pranas Turčinskas

Spalio 1 dieną, net penkiolika mūsų globos namų gyventojų, vyko į Zarasų švietimo centrą. Dalyvavo mokymuose. Mokymų metu dalyviai susipažino su suaugusiųjų laisvalaikio praleidimo formomis, suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymu, suaugusiųjų pilietiniu ugdymu ir suaugusiųjų finansiniu švietimu. Nauja aplinka, įdomi lektorių medžiaga, bendra veikla visa tai paįvairino kasdienį gyvenimą. Namo parsivežtos, mokymų metu pačių spalvintos mandalos papuošė Zarasų socialinės globos namų stendą.

Skaityti daugiau: Mokymai Zarasų švietimo centre

Skaityti daugiau: Mokymai Zarasų švietimo centre