Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Pieška

  Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis

         Darbo užmokestis. 2018 m. I – IV ketv.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis

Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai

3 1291            

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai

7 821            

Socialiniai darbuotojai

10 648            

Slaugytojai

7 596            

Užimtumo specialistai

4.5 630            

Kiti specialistai (A ir B lygis)

8 690            

Socialinių darbuotojų padėjėjai

52,5 475            

Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)

12 509            

Darbininkai (D lygis)

13,5 400            

         Darbo užmokestis. 2017 m.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis

Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai

3 1357 3 1357 2 1250 2 1250

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai

8 769 8 790 8 790 8 790

Socialiniai darbuotojai

9 602 9 609 9 609 9 609

Slaugytojai

7 498 7 503 7 503 7 503

Užimtumo specialistai

4,5 564 4,5 558 4,5 558 4,5 558

Kiti specialistai (A ir B lygis)

7,5 604 7,5 655 8 669 8 669

Socialinių darbuotojų padėjėjai

52,5 436 52,5 449 52,5 449 52,5 449

Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)

12 469 12 479 12 479 12 479

Darbininkai (D lygis)

14,5 413 14,5 413 14,5 413 14,5 413