Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Pieška

  Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nustatytas vidutinis mėnesio darbo užmokestis

         Darbo užmokestis. 2018 m. I – IV ketv.

Pareigybės pavadinimas 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis

Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai

3 1291

3

1291

       

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai

7 821

8

868

       

Socialiniai darbuotojai

10 648

10

645

       

Slaugytojai

7 596

7

596

       

Užimtumo specialistai

4.5 630

4.5

630

       

Kiti specialistai (A ir B lygis)

8 690

8

685

       

Socialinių darbuotojų padėjėjai

52,5 475

52,5

474

       

Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)

12 509

12

501

       

Darbininkai (D lygis)

13,5 400

13,5

400

       

          Darbo užmokestis. 2017 m.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis Pareigybių skaičius Darbo užmokestis

Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai

3 1357 3 1357 2 1250 2 1250

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai

8 769 8 790 8 790 8 790

Socialiniai darbuotojai

9 602 9 609 9 609 9 609

Slaugytojai

7 498 7 503 7 503 7 503

Užimtumo specialistai

4,5 564 4,5 558 4,5 558 4,5 558

Kiti specialistai (A ir B lygis)

7,5 604 7,5 655 8 669 8 669

Socialinių darbuotojų padėjėjai

52,5 436 52,5 449 52,5 449 52,5 449

Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)

12 469 12 479 12 479 12 479

Darbininkai (D lygis)

14,5 413 14,5 413 14,5 413 14,5 413

   

Pareigybės pavadinimas

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. IV ketv.

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis

Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai

3

1291

3

1291

 

 

 

 

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai

7

821

8

868

 

 

 

 

Socialiniai darbuotojai

10

648

10

 

645

 

 

 

 

Slaugytojai

7

596

7

 

596

 

 

 

 

Užimtumo specialistai

4.5

630

4.5

630

 

 

 

 

Kiti specialistai (A ir B lygis)

8

690

8

685

 

 

 

 

Socialinių darbuotojų padėjėjai

52,5

475

52,5

474

 

 

 

 

Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)

12

509

12

501

 

 

 

 

Darbininkai  (D lygis)

13,5

400

13,5

400