LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

2019-06-20

Zarasų socialinės globos namuose yra graži tradicija - kiekvienais metais birželio mėn. organizuoti globos įstaigų gyventojų ir darbuotojų vasaros sporto žaidynes. Šias metais birželio 14 d. žaidynės buvo dvidešimt antrosios. Šių žaidynių tikslas - sudominti socialinės globos namų gyventojus ir sutrikusio intelekto asmenis įvairiomis sporto šakomis.  Taip pat siekiama ugdyti sportinius pasiekimus, gerinti bendravimo įgūdžius su kitais dalyviais, skatinti sveiką gyvenseną. Žaidynių metu buvo sudarytos sąlygos neįgaliesiems bendrauti, varžytis, siekti rezultatų pagal savo išgales. Tai puiki neįgaliųjų integracija į visuomenę, motyvacija įveikti savo negalią.

Šiais metais žaidynėse dalyvavo 14 komandų iš Lietuvos socialinės globos įstaigų. Žaidynės prasidėjo iškilminga komandų eisena. Visus dalyvius sveikino Zarasų socialinės globos namų direktorė Daiva Dūdėnienė, Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Stankevičius, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto prezidentas Zenonas Misiūnas ir kt. Visiems susirinkusiems dalyviams šoko Zarasų socialinės globos namų šokėjai.

Žaidynių programoje buvo šios rungtys: tinklinis, galiūnų varžybos, šaškių, smiginio, estafetės, foto-orientacinės estafetės, krepšinio ir pasagos metimo.

Tinklinio varžybose dalyvavo 5 komandos. I vietą užėmė Skemų socialinės globos namų komanda, II – užėmė Zarasų, III – užėmė Jurdaičių komandos. Taures tinklinio varžybom įsteigė Zarasų rajono tarybos narys K. Stankevičius. Galiūnų varžybose dalyvavo gyventojai (vyrai, moterys), darbuotojai (vyrai, moterys). Gyventojų tarpe I vietą užėmė Š. Paulauskas (Prūdiškės), II – R. Mackonis (Aknystos), III – A. Uglenica (Zarasai). Gyventojų moterų tarpe: I – E. Daugintytė (Kėdainiai), II – S. Tamašauskaitė (Zarasai), III – V. Dunauskaitė (Jasiuliškis). Darbuotojų tarpe (vyrai): I – N. Kestenis (Kėdainiai), II – A. Gluchov (Zarasai), III – A. Goštautas (Kėdainiai). Moterų grupėje: I – T. Traškina (Zarasai), II – K. Kartašova (Zarasai), III – B. Paskačienė (Zarasai). Atkaklios kovos vyko krepšinio aikštelėje. Dalyvavo 5 komandos, kurių tarpe: I – Jurdaičiai, II – Skemai, III – Zarasai. Taures krepšinio varžyboms įsteigė Seimo narys A. Dumbrava. Smiginio varžybose dalyvavo 13 komandų. Komandos sudėtyje buvo po du gyventojus iš globos įstaigos. I – Utena, II – Adakavas, III – Jasiuliškis. Šaškių varžybose dalyvavo gausus būrys dalyvių. Pirmąsias vietas užėmė: J. Čiužinauskaitė, V. Nainytė, V. Valuiskich, V. Semenkov; antros vietos: k. Stulpinaitė, T. Babikova, Č. Žebrauskas, R. Grišmanauskas; trečiąsias vietas užėmė: V. Virvičiūtė, E. Sadauskaitė, R. Pileckis, E. Parfionovas. Pasagos metimo varžybose dalyvavo 14 komandų. I - Adakavas, II – Utena, III – Visaginas. Įdomi ir atkakli kova vyko estafetėje, kurioje dalyvavo darbuotojai. Dėl Zarasų socialinės globos namų įsteigtų prizų kovojo 8 komandos. I – užėmė Kėdainiai, II – Jasiuliškis, III – Zarasai. Foto – orientacinėje estafetėje dalyvavo 6 komandos. Šios rungties tikslas: žemėlapio ir nuotraukų pagalba atrasti numatytus punktus per kuo trumpesnį laiką. I – Kėdainiai, II – Jasiuliškis, III – Pabradė.

Žaidynių pabaigą vainikavo nugalėtojų, prizininkų, bei dalyvių apdovanojimas. Dalyviai buvo apdovanoti medaliais, taurėmis, atminimo dovanėlėmis, padėkos raštais bei rėmėjų įsteigtais prizais. Visi gyventojai į namus išsivežė gerą nuotaiką ir neišdildomus įspūdžius. Tokio pobūdžio varžybos ugdo valią, puoselėja dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias, skatina siekti tikslo, nenuleisti rankų, nepasiduoti blogai nuotaikai. O fizinis aktyvumas  tai gyvenimo džiaugsmo ir gerovės dalis, geresnė sveikata. Svečius ir šeimininkus kebabais vaišino L. Balčiauskienės kebabinė kareiviška koše vaišino Zarasų 7 – os kuopos „Vytis“ šauliai, o šventę užbaigė Zarasų socialinės globos namų saviveiklininkų pasirodymas. Šis gražus tradicinis renginys be paramos ir pagalbos nebūtų įvykęs. Prisidėjo: Seimo narys A. Dumbrava, Zarasų r. sav. Tarybos narys K. Stankevičius, Verslininkas R. Podolskis, UAB „Osida“, UAB „Apotheka“ vaistinė, UAB „Mažeikių mėsinė“, UAB „TZMO-Lietuva“, UAB „Magelita“, IĮ „Regos menas“, Zarasų sporto centras, Sporto klubas „Marsas“, Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas, UAB „Monika“, UAB „Grūstė“, L. ir D. Sapnovai, V. Keleševičiaus IĮ, A. Zapalskio IĮ „Azas“, MB „Violpa“, MB „Agatus“, Zarasų profesinė mokykla, Zarasų šaškių klubas, AB Zarasų komunalininkas.

Socialinis darbuotojas Paulius Paskačius

Nuotraukos Ramunės Dobravolskienės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynėsSkaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

 

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

Skaityti daugiau: XXII Vasaros sporto žaidynės

2019-06-06

                         2017 metais liepos mėnesį Zarasų socialinės globos namai priėmė kvietimą dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ atrankoje. Mūsų įstaiga atitiko visus keliamus reikalavimus ir mums buvo suteikta galimybė mėginti sertifikuotis EQUASS Assurance kokybės ženklui.

                     EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

              EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė

•personalas

•teisė

•etika

•partnerystė

•dalyvavimas

•orientacija į asmenį

•kompleksiškumas

•orientacija į rezultatus

•nuolatinis gerinimas

                   Zarasų socialinės globos namų bendruomenei siekti EQUASS Assurance kokybės ženklo buvo nemenkas iššūkis. Visas EQUASS kokybės standarto diegimo procesas truko šiek tiek daugiau nei metus. Bendrame susirinkime visi darbuotojai buvo supažindinti su EQUASS kokybės standarto principais, dalyvavo anketinėje apklausoje. Anketinės apklausos pagalba buvo sudarytas EQUASS diegimo planas. Viso EQUASS diegimo etapo laikotarpiu kartu su mumis buvo konsultantė Jūratė Tamašauskienė. Ji teikė reikalingą informaciją, palaikė ir motyvavo įstaigos darbuotojus taikyti naujas praktikas, pasirengti reikalingus dokumentus, susijusius su mūsų globos namų atitikimu EQUASS kokybės reikalavimams. Visus šiuos metus, gyventojai ir darbuotojai įdėjo daug pastangų, kad mūsų globos namuose būtų įdiegtas EQUASS standartas, prisidėjo prie teikiamų paslaugų gerinimo. Kovo 25-26 dienomis globos namuose buvo atliktas išorės auditas. Išorės auditą atliko patyręs auditorius Evaldas Darškus, jam talkino auditoriai Natalija Markovskaja ir Giedrė Martinaitienė. Išorės auditas atliekamas siekiant nustatyti ar globos namai vykdo EQUASS kriterijus ir pasiekia pagrįstų, aktualių rezultatus. Dvi dienas auditoriai dirbo mūsų globos namuose, jie peržiūrėjo pagrindinius dokumentus, bendravo su darbuotojais, gyventojais, gyventojų artimaisiais, globos namų partneriais.

               Ir pagaliau, gegužės 9 dieną, po pusantrų metų EQUASS diegimo darbų, įdėto daug ir kruopštaus darbo, EQUASS Assurance sertifikatą Zarasų socialinės globos namų direktorei Daivai Dūdėnienei įteikė Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė. Džiugu, kad Europos mastu mūsų globos namų veikla vertinama labai gerai. Didelis ačiū visiems darbuotojams ir gyventojams už pasiaukojimą, už naujas idėjas, už asmeninį indelį, prisidedant prie EQUASS kokybės standarto diegimo. EQUASS sertifikavimo kriterijus atitinkanti organizacija sertifikuojama trejiems metams. EQUASS sertifikuotos organizacijos yra įpareigotos kiekvienais metais pranešti apie veiklos efektyvumą, pažangą ir plėtrą. EQUASS sistemą ir jos veikimą prižiūri EQUASS apdovanojimų komitetas, tarptautinis įvairių Europos socialinio sektoriaus suinteresuotųjų šalių konsorciumas.

Zarasų socialinės globos namai

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Valentina Ilčiukienė

Skaityti daugiau: Zarasų socialinės globos namams įteiktas EQUASS Assurance  kokybės sertifikatas

2019-05-27

Gegužės  22 – 23 dienomis  Marijampolės ,,Arvi“ futbolo manieže tryliktąjį kartą vyko, Tarptautinis žmonių su negalia mini futbolo turnyras „SENI – CUP  2019“. Šiame turnyre dalyvavo  13 komandų iš visos Lietuvos socialinių globos įstaigų.

Pagrindinis SENI CUP turnyro tikslas - padėti integruotis į visuomenę žmonėms su negalia. Sportinių galimybių realizacija, lygybės jausmas, draugystė bei puikiai praleistas laikas.

Komandos burtų keliu buvo suskirstytos į tris pogrupius. Mūsų, Zarasų socialinės globos namų komanda pateko į pirmąjį pogrupį. Pirmą dieną vyko įtemptos varžybos pogrupiuose. Suskaičiavus visus taškus, mūsų komanda užėmė antrą vietą ir pateko į finalinį etapą. Po įtemptų futbolo varžybų vykome į, prie Kalvarijos įsikūrusią Jurgežerių poilsiavietę ,,Gintaras“, kur visų dalyvių laukė smagi vakaronė. Čia klausėmės mušamųjų grupės „Ritmas kitaip, leidome balionus į dangų…

Antroji diena prasidėjo finalinėmis varžybomis. Po kurių paaiškėjo 1-osios vietos nugalėtojai, tai Suvalkijos socialinės globos namų komanda. Taip pat jie iškovojo galimybę dalyvauti žaidynėse Torūnėje, Lenkijoje 2019, kurioje atstovaus Lietuvą. 2-ąją vietą iškovojo  Prūdiškių socialinės globos namų komanda, 3-čioji vieta atiteko Padvarių socialinės globos namų komandai. Zarasų socialinės globos namų komanda po atkaklių kovų ir ne itin sėkmingai sužaistų baudinių serijų, užėmė 6 – vietą.

Visi dalyviai buvo apdovanoti taurėmis, medaliais bei atminimo dovanomis. 

Dėkojame ,,Seni Cup“ organizatoriams už puikų renginį! Mes mylim ,,Seni Cup”.

Socialinis darbuotojas Paulius Paskačius

Nuotraukos autoriaus

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

Skaityti daugiau: Futbolo turnyras „SENI – CUP 2019“

2019-05-27

Gegužės 24d. Zarasų socialinės globos namuose lankėsi Santarvės pradinės mokyklos mokiniai ir jų mokytoja D. Kukonenko. Nuotaikingai nusiteikę vaikai mums padovanojo vaidinimą, pagal lietuvių liaudies pasaką vilkas ir ožiukai. Pasakos herojai ne tik vaidino, bet šoko ir dainavo. Pavaduotoja mūsų mažuosius draugus apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis, dėkodama už smagiai praleistą laiką drauge.

Užimtumo specialistė Irena Lukošiūnienė

Nuotraukos Simono Mikšto

Skaityti daugiau: Vilkas ir ožiukai

Skaityti daugiau: Vilkas ir ožiukai

Skaityti daugiau: Vilkas ir ožiukai

Skaityti daugiau: Vilkas ir ožiukai

 2019-05-27

Zarasų socialinės globos namuose gegužės 21-24 dienomis vyko atvirų durų dienos. Visi buvo kviečiami atvykti ir susipažinti su globos namų bendruomene. Pirmąją atvirų durų dieną salėje klausėmės gyventojų atliekamo nuostabaus koncerto. Direktorė supažindino su globos namų gyventojams teikiamomis medicininėmis, socialinėmis bei kitomis paslaugomis. Vaišinomės arbata, skanavome pyrago. Norinčius maloniai supažindinome su gyvenamosiomis patalpomis, globos namų teritorija. Visas dienas veikė užimtumo centro paroda, kurioje puikavosi gyventojų sukuri darbeliai. Visada smagu sulaukti svečių. Tikimės kitą kartą sulaukti lankytojų daugiau.

Užimtumo specialistė Birutė Paskačienė

Nuotraukos autorės

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė

Skaityti daugiau: Atvirų durų savaitė