LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

Zarasų socialinės globos namai įsikūrė pačiame Lietuvos pakraštyje, jos šiaurės rytų dalyje, Utenos apskrityje. Įstaiga yra labai gražiame gamtos kampelyje. Kalvos apaugusios mišku, o pakalnėje tyvuliuoja ežeras. Gamtos vaizdai suteikia gyventojams sielos ramybę.

Zarasų globos namai buvo įsteigti apie 1920 metus.

1936m. buvo nupirkti Puodiškių vienkiemio pastatai, žemė, įveistas sodas ir t.t. Tuo metu čia gyveno 30-40 senų žmonių ir invalidų. 

 

apens

Zarasų socialinės globos namuose gyvena žmonės iš įvairiausių Lietuvos rajonų. Gyventojų patogumui veikia kirpykla, skalbykla, biblioteka, rodoma televizija, veikia internetas. Socialinės globos namų gyventojai turi visas galimybes siūti, megzti, drožinėti, sportuoti bei užsiimti kitais rankdarbiais. Šiuo metu Zarasų socialinės globos namų steigėjas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Zarasų socialinės globos namai yra valstybinė žmonių globos įstaiga, skirta seniems taip pat fizinę bei protinę negalią turintiems neįgaliems žmonėms, kuriems reikalinga globa ir slauga bei kurie negali gyventi savarankiškai. Pagrindinis socialinės globos namų tikslas – sudaryti tinkamas gyvenimo ir reabilitacijos sąlygas, organizuoti kokybišką reikalingų paslaugų teikimą, atsižvelgiant į socialinės globos namų bendruomenės narių negalės laipsnį, sveikatos stovį, pomėgius, poreikius ir interesus. Organizuojant globos įstaigos veiklą laikomasi šių pagrindinių principų: sukurti globos namų aplinką kiek galima artimesnę namų aplinkai, sudaryti sąlygas dalyvauti globos įstaigos veikloje, skatinti gyventojus pasirūpinti savimi bei kitais globos namų bendruomenės nariais.

Misija - Teikti socialines paslaugas vienišiems, pagyvenusiems, senyvo amžiaus ir žmonėms su negalia, išsaugant ryšius su visuomene.

Vizija - Zarasų socialinės globos namai moderni, šiuolaikiška socialinių paslaugų įstaiga teikianti kokybiškų bei kompleksiškų paslaugų įvairovę, sudaranti žmogaus orumą nežeminančias sąlygas.

Vertybės - Mes kiekvienas unikalus ir skiriamės vieni nuo kitų!

Mes kiekvienas turime savo teises, laisves, pažiūras ir poreikius!

Mes nusipelnėme gyventi oriai!

Mes elgiamės sąžiningai, etiškai ir teisingai!