LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Atsakymai

KAS YRA ATOKVĖPIO PASLAUGA?

Atokvėpio paslaugų tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie rūpinasi (globoja) senyvo amžiaus arba asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti jėgas ir energiją, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, pasirūpinti kitais artimaisiais, dalyvauti sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

KAS GALI GAUTI ATOKVĖPIO PASLAUGAS?
  • senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

  • asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

KAIP GAUTI ATOKVĖPIO PASLAUGĄ?

Asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu, pateikiant laisvos formos rašytinį prašymą.

KIEK LAIKO GALI BŪTI TEIKIAMA ATOKVĖPIO PASLAUGA?

Paslauga teikiama ne trumpiau kaip 12 valandų per parą iki 1 mėnesio, išskirtiniais atvejais – iki 3 mėnesių.

KOKIUS DOKUMENTUS BŪTINA TURĖTI, NORINT GAUTI ATOKVĖPIO PASLAUGAS ?

Pagal komercinę sutartį:

1) asmens tapatybės dokumentas (LR pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);

2) neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;

3) kompensuojamųjų vaistų pasas;

4) pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;

5) forma 027/a. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų, nuo kurio išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai. Formoje įrašyti: ne vėlesnius nei 3 savaičių bendro kraujo ir šlapimo tyrimų rezultatus bei ne vėliau nei prieš 9 mėnesius darytas ir aprašytas plaučių rentgenologinis tyrimas;

6) neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvada dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;

7) pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

Su savivaldybės sprendimu papildomai reikalingi šie dokumentai:

1) sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje trumpalaikėms paslaugoms gauti;

2) savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;

3) pažyma apie asmens mokėjimo ir socialinės globos dydį;

4) asmens socialinės globos poreikio vertinimas;

5) sutartis dėl apgyvendinimo globos įstaigoje;

6) teismo nutartys dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ir globėjo/rūpintojo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu, ribotai veiksniu);

7) informacija apie asmenį (asmens byla ir kiti su asmeniu susiję dokumentai (kopijos, nuorašai)) jei atvyksta iš kitos socialinės globos įstaigos.

KOKIA YRA ATOKVĖPIO PASLAUGOS KAINA?

Atokvėpio paslauga teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų (komercinė sutartis) arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu).

Aktuali atokvėpio paslaugos kaina bei vietų skaičius nurodyti skiltyje Atokvėpio paslaugos.