LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Atsakymai

KAS YRA DIENOS SOCIALINĖ GLOBA?

Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba institucijoje dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą. – tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

KOKIUS DOKUMENTUS BŪTINA TURĖTI, NORINT GAUTI DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS ?

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo ir pageidaujantis sudaryti komercinę sutartį, su prašymu pateikia šiuos   dokumentus:

 1. asmens tapatybę   patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai gyventi   Lietuvoje) kopiją;
 2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 3. pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą 027/a formą su išvadomis.

Asmuo ar jo globėjas/rūpintojas, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų gavimo savivaldybės sprendimu, pateikia šiuos dokumentus:

 1. sprendimas dėl paslaugų asmeniui skyrimo Dienos paslaugoms gauti;
 2. asmens tapatybės dokumento kopija (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
 3. neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 4. savivaldybės socialinės paramos skyriaus surinkti dokumentai;
 5. asmens socialinės globos poreikio vertinimas;
 6. pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
 7. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduota forma 027/a;
 8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) teritorinio skyriaus išvados kopija dėl darbingumo lygio nustatymo ir darbo pobūdžio bei sąlygų;
 9. pažyma dėl specialiųjų poreikių nustatymo.

 

KOKIA YRA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINA?

Aktuali dienos socialinės globos kaina bei vietų skaičius nurodyti skiltyje Dienos socialinės globos paslaugos).