LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

 

KOKIOS PASLAUGOS TEIKIAMOS

GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS?

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Atsakymai

APGYVENDINIMO PASLAUGOS

Kiekvienam gyventojui globos namuose miegamuosiuose kambariuose turi būti šie baldai: lova, spintelė, kėdė, o spinta ir stalas keliems asmenims.

Gyventojas kambaryje gali turėti savo asmeninių baldų ar kitų daiktų.

Minimalus bendras gyvenamasis plotas vienam gyventojui ne mažesnis kaip 9 m2, miegamojo kambario plotas ne mažesnis 5 m2, teikiant dienos socialinės globos paslaugas – 4 m2.

MAITINIMO PASLAUGOS

Užtikrinama globos namų gyventojų racionali mityba, keturis kartus per dieną. Esant poreikiui ir medikų rekomendacijoms – organizuojama dietinė mityba.

Gyventojams užtikrinama galimybė patiems savarankiškai gaminti maistą, išskyrus atvejus, kai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos.

BUITINĖS PASLAUGOS

Drabužių skalbimas, valymas, taisymas, lyginimas.

Patalpų valymas, tvarkymas, remonto darbai, dezinfekcija ir kita.

Aplinkos tvarkymas.

SOCIALINIO

DARBO PASLAUGOS

Skirtos patenkinti kiekvieno globos namų gyventojo socialinius, emocinius poreikius, padėti kiekvienam gyventojui prisitaikyti prie ligos, negalios bei gydymo sukeliamo poveikio, priprasti prie naujos globos namų aplinkos, atkurti ir pagerinti funkcionavimo galimybes. Socialines paslaugas teikia socialiniai darbuotojai:

* poreikių nustatymas ir individualaus gyventojų globos plano sudarymas;

* tarpininkavimas;

* atstovavimas;

* bendravimas;

* konsultavimas;

* Integracija – reabilitacija

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

Teikiamos kiekvienam gyventojui pagal poreikius. Reabilitacija, slauga ir gydymas turi atitikti gyventojų amžių, fizinę būklę:

* asmens sveikatos priežiūros;

* medikamentinis gydymas;

* slauga (socialinės globos namuose teikiama neintensyvi ir intensyvi 24 val. per parą slaugos paslauga), išskyrus atvejus, kai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;

* medicininio švietimo ir profilaktikos organizavimas;

* medicininė reabilitacija, išskyrus atvejus, kai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;

* fizioterapija;

* masažas;

* ergoterapija;

* aprūpinimas proteziniais ortopediniais gaminiais, apmokymas jais naudotis, išskyrus atvejus, kai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;

* dispanserizacija, išskyrus atvejus, kai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos;

* odontologo paslaugos, išskyrus atvejus, kai teikiamos dienos socialinės globos paslaugos.

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS

Dalyvavimas įvairiose užimtumo veiklose, religinėse šventėse, išvykos į kultūrinius renginius, ekskursijos, susitikimai, parodos, konkursai, kino filmų žiūrėjimas ir kita.

UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

Aplinkos tvarkymas, darbas pagal pomėgius, mezgimas, siuvimas, pynimas ir kita, skirtos išlaikyti globos įstaigos gyventojų fizinį aktyvumą.

TIKĖJIMO PASLAUGOS

Tam  tikslui yra įrengta patalpa – koplytėlė, lankosi kunigai, aukojamos šv. mišios.

SPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

Žaidimas šaškės, šachmatais, futbolo, krepšinio, stalo teniso žaidimai ir kita.

UGDYMO PASLAUGOS

Konsultavimas, mokymasis ir kita.