LR
Zarasų socialinės globos namai

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-09-30)

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-10-01)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Socialines paslaugas reguliuojantys nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-27)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2010-07-01)

Socialinę paramą ir integraciją reguliuojantys nutarimai:

Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo

LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS MINISTRO ĮSAKYMAI

2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2017-05-05) "Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo"

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-317 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2015-12-18) "Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo"

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-27) "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2014-09-01) "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 (aktuali redakcija nuo 2015-04-21) "Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo"