LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

Grupinio gyvenimo namai – socialinės globos paslauga, kurioje namų aplinkoje ir gaudami nuolatinę specialistų pagalbą gyvena iki 10 nesavarankiškų neįgalių suaugusių asmenų. Gyventojai gauna būtinas paslaugas šiuose namuose ir naudojasi kitomis bendruomeninėmis paslaugomis, kurių tikslas atkurti ir ugdyti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Grupinio gyvenimo namai – tai socialinės globos teikimas ir organizavimas bendruomenėje, nesavarankiškiems arba dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia. Namai įkurti S. Nėries g. 34, Zarasuose. Namuose dirba 1 socialinis darbuotojas ir 5 individualios priežiūros darbuotojai ir gyvena 10 gyventojų. Šių namų namų paskirtis – padėti asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia savarankiškai rūpintis savo asmeniniais poreikiais bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Grupinio gyvenimo namuose teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims turintiems psichikos ar proto negalią gyventi bendruomenėje ir siekti asmens optimalaus savarankiško funkcionavimo visuomenėje, teikiant paramą.

Šių paslaugų teikimo bendrieji principai:

1. Individualus požiūris į asmenį. Teikiant paslaugą, remiamasi nuostata, kad kiekvienas asmuo yra unikalus, todėl su kiekvienu dirbama individualiai, atsižvelgiant į konkretaus žmogaus poreikius, interesus, išsilavinimą, patirtį, stipriąsias puses bei galimybes.

2. Paslaugos gavėjo apsisprendimas. Paslaugos gavėjas turi realią pasirinkimo laisvę kur gyventi, su kuo gyventi bei apsigyvena ten, kur labiausiai užtikrinami jo poreikiai.

3. Lokalus apgyvendinimas. Apgyvendinimo paslaugos asmeniui pasiūlomos kiek galima arčiau jo šeimos, draugų, bendruomenės.

4. Paslaugos gavėjo savarankiškumas. Skatinama atkurti ugdyti ir palaikyti kasdienius savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant optimalaus asmens savarankiško funkcionavimo lygio.

5. Įgalinimas. Galios įgijimas siekiant didinti asmenų ir grupių galimybes aktyviai veikti ir kontroliuoti savo gyvenimą.

6. Stiprybių modelis. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas asmens stiprybėms, o ne psichopatologijai, negaliai ar silpnybėms. Pabrėžiama integracija, normalizacija, viltis, aplinkos parama, ryžtas ir įveika, kuri apima atsakomybės už savo gyvenimą ir ligą prisiėmimą ir pastangas grįžti į prasmingą visuomenės gyvenimą.

7. Visapusiškas požiūris į asmens sveikatą ir/ar negalią remiasi tuo, kad fizinė, psichinė ir dvasinė būklės tarpusavyje susijusios, taigi neįgalus asmuo ne subjektas, kuriam sutriko viena iš funkcijų, bet žmogus, turintis problemų, kurias reikia spręsti, atsižvelgiant į fizinius, psichinius bei socialinius aspektus bei jų sąveiką.

Vieno mėnesio kaina grupinio gyvenimo namuose asmeniui su negalia - 1320 Eur, asmeniui su sunkia negalia - 1440 Eur.

 

Zarasų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namų adresas S. Nėries g. 34, Zarasai