LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

equass  ES    ZSGN

 

Zarasų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Zarasų socialinės globos namuose.

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

• Įstaigos vadovų mokymai (2 d. trukmės);

• Įstaigos koordinatorių mokymai (3 d. trukmės);

• Įstaigos praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1 d.);

• Praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis, kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);

• EQUASS diegimas įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;

• EQUASS išorės auditas.

 

1. MISIJA, VIZIJA

1-2. MISIJA, VIZIJA, KOKYBĖS POLITIKA

3. METINIS VEIKLOS PLANAS

4. DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO TVARKA

6. DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS APRAŠYMAI

7. GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. PASIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS PRINCIPAI

9-10. DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

10. GYVENTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

12. GYVENTOJŲ ASMENINIŲ PINIGŲ, DAIKTŲ IR TURTO APSKAITOS TVARKA

12. PRIEŠ SMURTĄ NUKREIPTA POLITIKA

13. GYVENTOJŲ PRIVATUMAS

13. DARBUOTOJŲ KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS LAIKYMOSI TVARKA

14. PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMAS Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ

19. PAGRINDINĖS ORGANIZACIJOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

22. ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOLATINIO TOBULINIMO APRAŠAS

REZULTATAI