LR
Zarasų socialinės globos namai

Meniu

Paieška

Prenumerata

Kviečiame užsisakyti pranešimus apie naujienas elektroniu paštu.


Apklausa

Kaip vertinate mūsų paslaugų kokybę?

Puikiai - 73.6%
Gerai - 17.6%
Patenkinamai - 4.8%
Blogai - 4%

Viso balsų:: 125

Asmenų siuntimą į socialinės globos namus reglamentuoja Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. birželio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-46 patvirtintas Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas).

Siuntimų išdavimas

Nustatytos formos siuntimą į Globos namus išduoda ir pageidaujančių apsigyventi Globos namuose asmenų eilę sudaro Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius (toliau – Stebėsenos ir kontrolės skyrius).

Stebėsenos ir kontrolės skyrius išrašo siuntimus į Globos namus (toliau – Siuntimas) asmenims, dėl kurių savivaldybės yra priėmusios sprendimus dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose (toliau – sprendimas), arba asmuo pageidauja apsigyventi Globos namuose vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, 56 punktu. Jei savivaldybė priima sprendimą skirti socialinę globą Globos namuose asmeniui, kuris neatitinka Globos namų nuostatuose keliamų reikalavimų asmenų apgyvendinimui, Departamentas turi teisę neišduoti siuntimo, apie tai savivaldybės administraciją informavęs raštu.

Globos namuose esant laisvai vietai Siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo ir visų Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo  53 p. nurodytų tinkamai parengtų asmens bylos dokumentų gavimo Departamente dienos arba nuo Globos namų pranešimo apie atsilaisvinusią vietą gavimo Departamente dienos.

Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas, ir sprendimą priėmusiai savivaldybei.

Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, kuriam išrašytas Siuntimas, nebus apgyvendinamas šiuose Globos namuose, sprendimą priėmusi savivaldybė per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo raštu informuoti Departamentą.

Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per Siuntimo galiojimo terminą, sprendimas pripažįstamas netekusiu galios. Departamentas gali Siuntimo galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) ar sprendimą asmeniui priėmusi savivaldybė raštu informuoja apie neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose. Apie siuntimo pratęsimą raštu informuojama sprendimą asmeniui priėmusi savivaldybė ir Globos namai.

Eilės sudarymas

Jeigu Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti. Į kiekvienus Globos namus sudaromos atskiros eilės.

Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų gavimo Departamente datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli skirtingų savivaldybių sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos Departamente eilės numerį, kai ta pačia data gaunami vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į savivaldybės sprendimo registracijos eilės numerį. Jei gaunamas asmens prašymas apsigyventi Globos namuose, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, 56 punktu, jis įrašomas į eilę pagal prašymo gavimo Departamente datą ir jo registracijos Departamente eilės numerį. Jei asmuo yra įrašomas į eilę specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie globos namai yra skirti, asmenims.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti Globos namuose, nebus apgyvendinamas šiuose Globos namuose, sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo priėmusi savivaldybė per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo privalo informuoti Departamentą raštu.

Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Informacijos teikimas ir saugojimas

Informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius Globos namus ir laisvas vietas juose, laukiančių eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti Globos namuose asmenų skaičių Departamentas skelbia savo interneto svetainėje www.ndt.lt ir atnaujina duomenis kiekvieną antradienį arba artimiausią darbo dieną jei antradienis yra ne darbo diena.

Dėl informacijos apie asmens vietą eilėje galima teirautis elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu (8 5) 239 4481. Dėl informacijos apie asmens vietą eilėje gali kreiptis sprendimą priėmusios savivaldybės administracijos atstovas, pats į eilę įrašytas asmuo ar asmenys, kurie rūpinasi neįgaliuoju, įrašytu į eilę.

Jei informacija teikiama telefonu, savivaldybės darbuotojas, asmuo ar asmenys, kurie rūpinasi neįgaliuoju privalo nurodyti asmens, įrašyto į eilę vardą, pavardę ir gimimo datą. Nesuteikus duomenų apie asmens, įrašyto į eilę, gimimo datą, informacija neteikiama.

Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 APGYVENDINIMO TVARKA